Koszyk

Wjazd na działkę – jak to zaplanować ?

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Jeżeli planujesz budowę w pierwszej kolejności musimy zadbać o wjazd na teren posesji. Planując taki zjazd z drogi publicznej w pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakiej kategorii jest droga, przy której ma on powstać. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do zarządcy drogi z odpowiednim wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu.

W przypadku drogi gminnej – będzie to wójt, burmistrz, prezydent miasta,

powiatowej – zarząd powiatu,

wojewódzkiej – zarząd województwa,

krajowej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (z wyjątkiem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta).

Załącznikiem do wniosku jest orientacyjna mapa z obszarem objętym inwestycją,wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,  szczegółowy plan sytuacyjny,  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości. Ważne aby we wniosku określić czy zjazd dotyczy zjazdu publicznego czy też zjazdu indywidualnego.

Zjazd indywidualny

Zjazd do posesji prywatnej nazywamy zjazdem indywidualnym. Taki zjazd musi spełniać wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drodze, co wiąże się m.in. z jego lokalizacją i zapewnieniem widoczności.

Minimalna szerokość zjazdu indywidualnego nie powinna być mniejsza niż 3 m, ale nie może być większa niż szerokość jezdni z której jest zjazd – zarządca drogi czasem odstępuje od tej reguły.

Zgłoszenie budowy zjazdu

Jak już otrzymamy decyzję na lokalizację zjazdu, musimy wykonać projekt zgodny z warunkami zawartymi w decyzji, projekt zanosimy do zarządcy drogi i po przedstawieniu i otrzymaniu zaopiniowanego projektu mamy możliwość zgłoszenia jego realizacji. Projekt zgłaszamy do starosty powiatowego lub – jeśli uprawnienie to zostało przekazane gminie – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych obecnie nie wymaga bowiem uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie.

Mamy zjazd co dalej

Najpopularniejszym obecnie materiałem wykorzystywanym do adaptacji podjazdów przed domami jednorodzinnymi jest kostka brukowa. – Podjazd to miejsce wyjątkowo narażone na obciążenia i duże natężenie ruchu, dlatego też decydujemy się na wytrzymałe elementy betonowe – płyty lub kostkę brukową. Najlepiej sprawdzi się kostka o grubości od 6 do 8 cm.

Niewątpliwą zaletą bruków jest ich łatwość utrzymania w czystości, wystarczy myjka ciśnieniowa.

O czym należy pamiętać planując wjazd ?

Rodzaj i stopień nachylenia wjazdu do garażu

Właściciele płaskich podjazdów mogą swobodnie łączyć różne rodzaje faktur, rozmiarów i kolorów kostki, tym samym tworząc oryginalne kompozycje

Przy stromym podjeździe zwróconym w kierunku garażu lub domu pamiętajmy o bezpiecznym odprowadzeniu wody. Możemy zastosować płyty ażurowe lub co drugi rząd kostki podnieść o 2 cm, możemy zastosować kostkę płukaną (chropowata nawierzchnia).

Super jest wjazd do garażu jest ze spadem w kierunku jezdni. Nie martwimy się o zalanie, woda swobodnie spływa z nachylenia na jezdnię. Taki podjazd jest dość dobrze widoczny z drogi, więc warto pomyśleć o ładnym jego wykonaniu. – Warto pomyśleć o połączeniu elementów o różnych wielkościach, jednak pamiętając o właściwym doborze barw.

Aranżacja przed garażem

Jeśli mamy dom na dużej posesji to możemy sobie pozwolić na aranżację podjazdu do garażu z rozmachem. Możemy przeznaczyć sporo terenu aby swobodnie manewrować autem. Pamiętamy też o zatoczce na zaparkowanie auta gości lub postoju własnym nie zastawiając wjazdu.

“Duży podjazd może stać się miejscem reprezentacyjnym, a żeby było bardziej efektowne warto połączyć różne kolor kostki oraz elementy dekoracyjne: palisady wyznaczające podjazd, stylizowane ławki czy obsadzone trawą skarpy. Ciekawą opcją może być stworzenie na podjeździe małego ronda, którego centrum stanowić będzie kwietnik lub fontanna” – mówi specjalista.

W przypadku małej posesji nie mamy takiego komfortu, musimy pamiętać o zachowaniu maksymalnej funkcjonalności z zachowaniem wysokiej estetyki. Rezygnujemy z ozdób które mogą przeszkadzać w manewrowaniu, znikają kwietniki, ławki ogrodowe, donice.

Nie jest dobrym pomysłem również gdy właściciele małych posesji zostawiają podjazd do szerokości bramy lub jedynie zostawiają dwa ślady ażura lub kostki na szerokość opon.  Takie rozwiązanie prezentuje się bardzo fajnie, ale w przypadku deszczu, śniegu czy błota może okazać się niepraktyczne. Nawet na niewielkiej posesji warto ułożyć kilka kostek brukowych więcej i zapewnić sobie wygodny plac manewrowy.