Ogrodzenia

Ogrodzenia

Ogrodzenia – otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronnego (płotumurużywopłotu itp.) mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu.

Definicja „ogrodzenia” nie występuje w obecnym stanie prawnym. Zgodnie z art. 3 ust. 12 ustawy Prawo budowlane pojęcie „ogrodzenie” wchodzi w zakres pojęcia „urządzenie budowlane”.

Warunki, jakie powinny spełniać ogrodzenia

  • Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
  • Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego.Poza tym tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
  • Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
  • Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu. Na przykład osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  • Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m.
    W przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. Na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Ogrodzenia
Pokaż filtry

Wyświetlanie 1–30 z 245 wyników

Pokaż filtry

Wyświetlanie 1–30 z 245 wyników